Câu hỏi:

Ý nghĩa chi tiết nồi cháo cám và lời khen ngon của bà cụ Tứ trong bữa cơm ngày đói?

Trả lời

Ý nghĩa :

- Phải ăn cháo cám mà bà mẹ vẫn khen ngon. Chi tiết này tưởng là nghịch lý, nhưng lại phù hợp với quy luật với tâm lý và tình cảm của người mẹ trước hạnh phúc của con : niềm vui và hạnh phúc của con đã giúp người mẹ biến đắng chát thành ngọt ngào.

- Chọn hình ảnh nồi cháo cám, Kim Lân muốn chứng minh cho chất NGƯỜI : trong bất kỳ hòan cảnh nào, tình nghĩa và hy vọng của con người vẫn không thể bị tiêu diệt. Con người vẫn muốn sống cho ra sống.