Câu hỏi:

Ở phần cuối truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân, trong ý nghĩ của Tràng hiện lên những hình ảnh nào? Những hình ảnh đó nói lên điều gì?

>>> VIDEO Hướng dẫn ôn thi đại học bài VỢ NHẶT

Trả lời

- Trong đọan cuối của truyện ngắn ”Vợ nhặt”, trong ý nghĩ của Tràng hiện lên hai hình ảnh: Hình ảnh đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới.

- Hai hình ảnh ấy có ý nghĩa :

+ Về nội dung : Tràng đã nghĩ đến những người đói được Việt Minh phá kho thóc của Nhật chia cho. Lá cờ đỏ thắm là hình ảnh của cách mạng. Lá cờ gắn với ước mơ, tín hiệu dự báo về một sự đổi đời…

+ Về nghệ thuật : Tạo kết thúc mở cho tác phẩm của giai đoạn văn học mới (đây là điểm khác so với văn học hiện thực phê phán 1930-1945).