Câu hỏi:

Nêu ý nghĩa câu thơ đề từ "Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn" trong bài thơ "Đàn ghi ta của Lorca"?

Trả lời

- Với Lorca, cây đàn là biểu tượng cho nghệ thuật; với Lorca, nghệ thuật là tình yêu, là lẽ sống. Lorca không thể rời xa nghệ thuật, ngay cả khi đã từ giã cõi đời

- Tây Ban Nha là quê hương của cây đàn ghi ta. Đàn ghi ta là biểu tượng đặc trưng cho đất nước Tây Ban Nha. Vì thế câu thơ di chúc còn biểu hiện tình yêu thiết tha của người nghệ sĩ Lor ca với xứ sở quê hương.

- Lor ca là nhà cách tân nghệ thuật. Lor ca biết thi ca của mình một ngày nào đó sẽ án ngữ, ngăn cản những người đến sau trong sáng tạo nghệ thuật nên di chúc dặn lại cần phải biết chôn nghệ thuật của ông để đi tới.