Đề bài:

Trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ:

“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

I. Mở bài:

Tinh thần đoàn kết là 1 trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Đoàn kết là sức mạnh rất mạnh mẽ, là truyền thống, là bài học về yêu thương và đã giúp chúng ta đấu tranh vì hòa bình, xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững. Vì thế nhân dân ta thường hay nhắc nhở nhau:

"Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao "

II. Thân bài:

a. Giải thích câu tục ngữ:

"Một cây" thì chẳng bao giờ làm" nên non" được cả. Đó là điều hiển nhiên.Nhưng vói số lượng "ba cây" thì có thể làm nên "núi cao". Ở đây muốn nói về số lượng thay đổi thì chất lượng cũng thay đổi. "Chụm lại"là hành động thể hiện sự đoàn kết. "Cây" được nhân hóa, trở thành 1 biểu tượng sinh động thấm thía về tinh thần đoàn kết.

b. chứng minh tinh thần đoàn kết:

Lịch sử chúng ta đã có nhiều cuộc đấu tranh chứng tỏ tinh thần đoàn kết. Tiêu biểu là: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Nguyễn Huệ, Đinh Tiên Hoàng,......... Những vị anh hùng bất khuất vì dân vì nước đã được nhân dân ta biết ơn, tưởng nhớ họ. Đó là đoàn kết trong lịch sử. Đoàn kết còn dẫn đến chiến thắng.Như chúng ta đều biết đó là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của vị cha già chủa dân tộc: Bác Hồ. Công lao to lớn của Bác và toàn dân là một lời khẳng định sức mạnh to lớn của sự đoàn kết:

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công"

Đoàn kết còn thể hiện tronh hòa bình. Đoàn kết chống tệ nạn xã hội. Đoàn kết để xây dựng đất nước thái bình để không phụ lòng của Bác Hồ và các vị anh hùng dân tộc.

III. Kết bài:

"Môt cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"

Đúng như câu tục ngữ, chúng ta phải luôn luôn đoàn kết nha ! Đoàn kết là sức mạnh là sự dẫn đến thành côn vĩ đại!