Cảm nhận về nhân vật cô Hiền trong Một người Hà Nội của Nguyễn Khải

- Cô Hiền là một người Hà Nội có bản lĩnh của một con người sống đúng chính mình, luôn quyết định trước những công việc hệ trọng của bản thân, như việc lấy chồng, sinh và dạy con cái...

- Cô Hiền là hiện thân tiêu biểu của những nét văn hoá truyền thống của đất “kinh kì ngàn năm văn hiến”.

- Cảm nhận khái quát về nhân vật.

- Nhân vật được xây dựng bằng bút pháp hiện thực, với những nét sống động, phù hợp với
thực tế cuộc sống.

>>> Cảm nhận về nhân vật Tôi trong Một người Hà Nội của Nguyễn Khải
>>> ĐỌC THÊM - MỘT NGƯỜI HÀ NỘI - NGUYỄN KHẢI (Cơ Bản)
>>> Tóm tắt tác phẩm Một người Hà Nội - Nguyễn Khải