Hãy nêu ngày, tháng, năm và nội dung chính bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi động viên cán bộ, chiến sĩ trước ngày nổ súng mở màn chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ?

Gợi ý trả lời:

Trước ngày nổ súng mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, cuộc đấu trí cùng với cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 của quân ta với quân địch trên khắp các chiến trường từ Nam bộ xa xôi đến đồng bằng Bắc bộ, thực sự là một cuộc đối đầu quyết liệt, dương đông kích tây, căng địch ra mà đánh. Quân ta đánh thắng địch ở các nơi buộc chúng vào thế bị động, lúng túng phải phân tán nhỏ lực lượng để đối phó với quân ta.

Thời cơ tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã tới. Ngày 11/3/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư để động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Bức thư đó có nội dung như sau:

Thân ái gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận,

Các chú sắp ra mặt trận. Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn, nhưng rất vinh quang.

Các chú vừa được chỉnh quân chính trị và chỉnh huấn quân sự và đã thu được nhiều thắng lợi về tư tưởng và chiến thuật, kỹ thuật. Nhiều đơn vị đã đánh thắng trên các mặt trận. Bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới.

Bác chờ các chú báo cáo thành tích để thưởng những đơn vị và cá nhân xuất sắc nhất.

Chúc các chú thắng to.

Bác hôn các chú.

Chào thân ái và quyết thắng

Hồ Chí Minh