Nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần tự nhiên ở nước ta. Cho biết nguyên nhân chủ yếu làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc - Nam.

Đáp Án

- Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

+ Khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa (diễn giải: nhiệt, ẩm, gió). 0,25 + Sinh vật: hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa, các loài nhiệt đới chiếm ưu thế (diễn giải).


+ Biểu hiện qua các thành phần khác (địa hình: xâm thực - bồi tụ; đất: feralit; sông ngòi: mạng lưới, thủy chế...).

- Nguyên nhân chủ yếu làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc - Nam: do vị trí, hình dáng lãnh thổ dẫn đến sự phân hóa về khí hậu và các yếu tố tự hiên khác.


Theo: Đề Thi - Đáp Án Tuyển Sinh CĐ 2011 - Môn Địa Lý