Bài giảng Sóng - Xuân Quỳnh do TS. Trịnh Thu Tuyết giáo viên trường THPT Chu Văn An - Hà Nội trình bày.

Phần 1


Phần 2