Nêu tóm tắt diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.

Đáp Án


- Được tin Nhật Bản đầu hàng, Uỷ ban khởi nghĩa thành lập, Hội nghị Toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân được triệu tập ở Tân Trào, phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

- Từ ngày 14-8, một số địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể và vận dụng "Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" đã khởi nghĩa giành chính quyền. Chiều 16-8, một đơn vị Giải phóng quân tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên.

- Ở Hà Nội, chiều ngày 17-8 quần chúng đã tổ chức mít tinh tại Nhà hát Lớn; thực hiện quyết định của Uỷ ban khởi nghĩa, tối 19-8 cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.

- Ở Huế, ngày 23-8 khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 25-8 khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn.

- Ngày 28-8-1945 cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành được thắng lợi trên cả nước.


Theo: Đề Thi - Đáp Án Tuyển Sinh CĐ 2009 - Môn Lịch Sử