- Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự) - Lê Hữu Trác

- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

- Tự tình (bài II) - Hồ Xuân Hương

- Câu cá mùa thu (Thu điếu) - Nguyễn Khuyến

- Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

- Thao tác lập luận phân tích

- Thương vợ - Trần Tế Xương

- Đọc thêm: Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến; Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương

- Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ

- Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca) - Cao Bá Quát

- Luyện tập thao tác luận phân tích

- Đọc thêm: Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu); Bài ca phong cảnh Huơng Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca) - Chu Mạnh Trinh

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu

- Thực hành về thành ngữ, điển cố

- Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm

- Đọc thêm: Xin lập khoa luật (trích Tế cấp bát điều) - Nguyễn Trường Tộ

- Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

- Thao tác lập luận so sánh

- Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945

- Hai đứa trẻ - Thạch Lam

- Ngữ cảnh

- Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân

- Luyện tập thao tác lập luận so sánh

- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

- Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ) - Vũ Trọng Phụng

- Phong cách ngôn ngữ báo chí

- Một số thể loại văn học: Thơ, Truyện

- Chí Phèo - Nam Cao

- Thực hành lựa chọn các bộ phận trong câu

- Bản tin

- Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích) - Hồ Biểu Chánh; Vi hành - Nguyễn Ái Quốc; Tinh thần thể dục - Nguyễn Công Hoan

- Luyện tập viết bản tin

- Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

- Vĩnh biệt Cửu trùng đài (trích Vũ Như Tô) - Nguyễn Huy Tưởng

- Tình yêu và thù hận (trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét) - Sếch-xpia

- Ôn tập văn học

- Thực hành một số kiểu câu trong văn bản

- Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

- Lưu biệt khi xuất dương - Phan Bội Châu

- Nghĩa của câu

- Hầu trời - Tản Đà

- Vội vàng - Xuân Diệu

- Tràng giang - Huy Cận

- Thao tác lập luận bác bỏ

- Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

- Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử

- Chiều tối (Mộ) - Hồ Chí Minh

- Từ ấy - Tố Hữu

- Đọc thêm: Lai Tân - Hồ Chí Minh; Nhớ đồng - Tố Hữu; Tương tư - Nguyễn Bính; Chiều xuân - Anh Thơ

- Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt

- Tiểu sử tóm tắt

- Tôi yêu em - Puskin

- Đọc thêm: Bài thơ số 28 - Tago

- Người trong bao - Sê-khốp

- Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

- Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ) - V. Huygô

- Thao tác lập luận bình luận

- Về luân lý xã hội ở nước ta (trích Đạo đức và luân lí Đông Tây) - Phan Châu Trinh

- Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh

- Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng-ghen)

- Luyện tập thao tác lập luận bình luận

- Phong cách ngôn ngữ chính luận

- Một thời đại trong thi ca (trích Thi nhân Việt Nam) - Hoài Thanh, Hoài Chân

- Một số thể loại văn học: Kịch , văn nghị luận

- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

- Ôn tập Văn học

- Tóm tắt văn bản nghị luận

- Ôn tập Tiếng Việt

- Ôn tập phần Làm văn

- Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận