1. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

a. Quyền học tập của công dân

- Quyền học tập được ghi nhận ở điều 59 của Hiến pháp 1992 (sửa đổi) và các văn bản pháp luật khác.

*Quyền học tập không hạn chế

- Từ Tiểu học đến Trung học, Đại học vấu đại học theo quy định của pháp luật

- Ví dụ:

+ 6 tuổi vào tiểu học

+ 11 tuổi vào trung học cơ sở

+ 15 tuổi vào trung học cơ sở

+ Đủ điều kiện và điểm chuẩn vào Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyện nghiệp

*Quyền học bất cứ ngành nghề nào

- Phù hợp với khả năng, năng khiếu, sở thích và điều kiện của mình

- Ví dụ:

+ Đại học công nghệ thông tin => Kĩ sư

+ Đại học sư phạm => Giáo viên

+ Đại học y khoa => Bác sĩ

+ Cao đẳng nghề => Công nhân kĩ thuật

*Quyền học thường xuyên, học suốt đời

- Có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và các loại hình trường lớp

- Ví dụ:

+ Hệ chính quy

+ Hệ Dân lập, Tư thục

+ Bổ túc văn hóa

+ Bồi dưỡng thường xuyên

+ Học ban ngày, buổi tối

+ Học tập trung hoặc không tập trung

*Quyền bình đẳng về cơ hội học tập

- Không bị phân biệt bởi dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, điều kiện kinh tế, nguồn gốc gia đình...

- Ví dụ:

+ Trường dân tộc nội trú

+ Học sinh con em nông dân, công nhân…

+ Học sinh giàu-nghèo học cùng lớp

+ Học sinh các nước học cùng một trường

b. Quyền sáng tạo của công dân

- Quyền sáng tạo được ghi nhận ở điều 60 Hiến pháp 1992 (sửa đổi)

- Quyền sáng tạo gồm:

+ Quyền tác giả

+ Quyền sở hữu công nghiệp

+ Quyền hoạt động khoa học công nghệ

- Công dân có quyền sáng tạo:

+ Tác phẩn văn học nghệ thuật

+ Báo chí

+ Kiểu dáng công nghiệp

+ Nhã hiệu hàng hóa

- Sáng tạo trong các lĩnh vực:

+ Khoa học tự nhiên

+ Khoa học xã hội

+ Khoa học kĩ thuật

- Vai trò pháp luật:

+ Khuyến khích tự do sáng tạo, ứng dụng khoa học.

+ Bảo vệ quyền sáng tạo của công.

c. Quyền được phát triển của công dân

* Khái niệm: SGK

* Nội dung

- Được hưởng đời sống vật chất và tinh thần

+ Đời sống vật chất: có mức sống đầy đủ để phát triển thể chất, được chăm sóc sức khỏe

Ví dụ:

+ Đời sống tinh thần: được tiếp cận với các phương tiện thông tin, được vui chơi giải trí

Ví dụ:

- Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

+ Học giỏi, có năng khiếu => bồi dưỡng

+ Các nhà khoa học giỏi được tạo điều kiện làm việc, phát triển, cống hiến

2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

- Là quyền cơ bản của công dân => là điều kiện để con người phát triển toàn diện

- Đáp ứng và bảo vệ nhu cầu học tập của công dân => đảm bảo sự bình đẳng trong giáo dục

- Những người học giỏi, tài năng phấn đấu học tập và nghiên cứu

3. Trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát tiển của công dân

a. Trách nhiệm của nhà nước

- Ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết.

- Nhà nước thực hiện công bằng trong giáo dục.

- Nhà nước khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

- Nhà nước đảm bảo những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

b. Trách nhiệm của công dân

- Có trách nhiệm thực hiện tốt các quyền...

- Có ý thưc học tập; xác định mục đích học tập là cho minh, gia đình và xã hội.

- Có ý chí vươn lên trong học tập, lao động

- Tích cực vào việc nâng cao dân trí...