Đề bài:

Trong bài: “một khúc ca xuân” (12/1967). Tố Hữu có viết:

Nếu là con chim, là chiếc lá
Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sóng là cho đâu chỉ nhận riêng mình


Hãy phát biểu ý kiến của anh (chị) qua đoạn thơ trên.

Dàn ý tham khảo

I. Mở bài

– Con người sinh ra được “vay mượn” từ tạo hoá, từ cha mẹ, từ mọi người xung quanh.

– Vì vậy, phải nhớ ơn và sống có ích để trả ơn cho đời.

II. Thân bài

– Tố Hữu mượn hình ảnh con chim, chiếc lá để minh hoạ cho lí tưởng “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

* Con chim: tạo hoá ban cho giọng hót ð Hót phục vụ cho đời.

* Chiếc lá: được thừa hưởng nắng mai, dưỡng khí ð lá phải xanh tươi làm đẹp cho cuộc sống.

=> Hạnh phúc nhất là được cống hiến.

* Con người:

– Vay mượn tất cả từ cha mẹ, nhân loại và từ vũ trụ.

– Phải ghi ơn và trả ơn.

– Biểu hiện:

+ Sống lí tưởng, biết tự khẳng định mình trở thành công dân có ích.

+ Giúp đỡ mọi người.

+ Góp phần xây dựng quê hương đất nước.

=> Có như vậy thì mới xứng đáng là một Con Người.

III. Kết bài

– Phải biết sống cống hiến.

– Phát biểu quan niệm nhân sinh tích cự của bản thân.