I. Thuỷ quyển:

1. Khái niệm: là lớp nước trên Trái Đất , bao gồm nước trong các biển , đại dương, nước trên lục địa và hơi nước trong không khí

2. Vòng tuần hoàn của nước:

* Vòng tuần hoàn nhỏ :

* Vòng tuần hoàn lớn :

II. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông:

1. Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm là nguồn cung cấp nước cho sông:

- Mưa nhiều: lưu lượng lớn.

- Băng tuyết tan: sông có lũ.

- Nước ngầm: điều hoà dòng chảy.

2. Địa thế, thực vật, hồ đầm:

- Địa hình: Địa hình dốc, sông chảy xiết.

- Rừng: Điều hoà dòng chảy.

- Hồ đầm: điều hoà dòng chảy.

III. Một số sông lớn trên thế giới:

1. Sông Nin: lưu vực 2,8 triệu km2, dài nhất thế giới (6685 km) bắt nguồn từ vùng xích đạo, chảy qua vùng cận xích đạo (mưa nhiều), hoang mạc (khô, bốc hơi) nhưng lưu lượng vẫn lớn.

2. Sông A-ma- dôn: Lưu vực lớn nhất thế giới 7,1 triệu km2, dài 6437km, chảy hoàn toàn trong vùng xích đạo nên lưu lượng rất lớn.

3. Sông I -ê- nit- xê-i: lưu vực 2,5 triệu km2 dài 4102km, chảy trong miền ôn đới lạnh, mùa đông đóng băng, mùa xuân băng tan có lũ.