I. Ảnh hưởng của các nhân tố bên trong:

1. Nhân tố di truyền


- Nhân tố di truyền quyết định sự sinh trưởng và phát triển của mỗi loài động vật

2.Yếu tố giới tính:


- Tuỳ loài mà giới đực và cái có tốc độ lớn và giới hạn lớn khác nhau

- Ví dụ: mối chúa dài và nặng hơn mối thợ

3. Các hoocmôn sinh trưởng và phát triển


a. Các hooc môn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống


- Hooc môn sinh trưởng: Do tuyến yên tiết ra. Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước tế bào. Kích thích xương phát triển

- Tiroxin: Do tuyến giáp tiết ra. Kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể

- Ơstrogen, Testosteron: Do tinh hoàn và buồng trứng tiết ra. Kích thích sinh trưởng và phát triển ở giai đoạn dậy thì nhờ: tăng phát triển xương, kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặc tính sinh dục phụ thứ cấp.

b
. Các hooc môn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống

- Hai hooc môn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là ecdixon và juvenin.

+ Tác dụng sinh lí của ecdixon: gây lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

+ Tác dụng sinh lí của juvenin: phối hợp với ecdixon gây lột xác ở sâu bướm ức chế quá trình sâu biến đổi thành nhộng và bướm.