Mình có một cách học hóa trị thấy cũng hay hay nên muốn chia sẻ cùng mọi người.

Chúc các bạn học tốt nha.

Anh Hidro là 1
12 cột cacbon
Nitơ 14 tròn
Oxi mỏi mòn 16
Natri hay láu nháu
Nhảy tót lên 23
Khiến magiê(Mg) gần nhà
Ngậm ngùi đành 24
27 nhôm (al) la lớn
Lưu huỳnh (s) giành 32
Khác người thật là tài
Clo ba lăm rưỡi (35.5)
Kali thích 39
Canxi tiếp 40
55 mangan (Mn) cười
Sắt (Fe) đây rồi 56
64 đồng (Cu) nổi cáu
Bởi kém kẽm (Zn) 65
80 Brom nắm
Xa bạc trăm lẽ tám 108
Bari luôn buồn chán
Một ba bảy (137) ít chi
Kém người ta còn gì?
Hai lẽ bãy (207) bác Chì (Pq)
Thủy ngân (Hg) 201

Kali, I ốt,Hiđrô,
Natri với bạc(Ag) clo một loài
là hóa trị I bạn ơi
nhớ ghi cho kỉ khéo rồi phân vân

magiê(Mg), Chì(Pq), Kẽm(Zn), thỷ ngân(Hg)
canxi(Ca), đồng(Cu) ấy cũng gần bari(Ba)
cuối cùng thêm chút Oxi(O)
hóa tị II ấy có gì không

bác nhôm(Al) hóa trị III
ghi sâu tri nhớ khi cần có ngay

có bạn Silic này đây
là hóa trị IV không ngày nào quên

sắt(Fe) kễ cũng quên tên
II, III, lên xuốt thật tiền lắm thôi
Nitơ rắc rối nhất đời
I, II, III, IV khi thời thứ V
Lưu huỳnh(S) lắm lúc chơi khăm
Xuống II lên VI khi nằm thứ IV
Phót pho nói tới rất hư
Nếu ai hỏi đến ư rằng III, V
Ai ơi cố gắng học chăm
Bài ca hóa trị suốt năm cần dùng