a. Âm mưu:

"Chiến tranh đặc biệt'' là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ, được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn quân sự và dựa vào vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ, chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta. Âm mưu cơ bản là "dùng người Việt đánh người Việt".

b. Thủ đoạn (thực hiện):


Mĩ đề ra kế hoạch Staley–Taylor nhằm bình định miền Nam trong 18 tháng. Mĩ tăng nhanh viện trợ quân sự, cố vấn quân sự… tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn, dồn dân lập “ấp chiến lược”.

– Quân đội Sài Gòn liên tiếp mở các cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng.