Chào mừng đến với Diễn Đàn Tuổi Trẻ Bến Tre Online.
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 11 đến 14 của 14
 1. #11
  Dừa Đậu Trái
  Ngày tham gia
  27/03/2012
  Bài viết
  2,426

  Đề Thi - Đáp Án Tuyển Sinh ĐH 2010 - Môn Địa Lý

  Cho bảng số liệu:
  Khối lượng hàng hóa được vận chuyển thông qua các cảng biển nước ta do trung ương quản lí
  (Đơn vị: nghìn tấn)
  Khối lượng hàng hóa được vận chuyển thông qua các cảng biển nước ta do trung ương quản lí
  Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2008, NXB Thống kê, 2009, trang 516
  Anh (chị) hãy:

  1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu khối lượng vận chuyển phân theo loại hàng hóa thông qua các cảng biển trong giai đoạn 2000 – 2007.

  2. Nhận xét sự thay đổi đó từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.

  Đáp Án:

  1. Vẽ biểu đồ

  * Yêu cầu

  - Chọn dạng biểu đồ miền và vẽ chính xác.
  - Đảm bảo khoảng cách năm.
  - Có tên biểu đồ và chú giải.

  a. Xử lí số liệu

  Cơ cấu khối lượng vận chuyển phân theo loại hàng hóa (%)
  Cơ cấu khối lượng vận chuyển phân theo loại hàng hóa (%)

  b. Vẽ biểu đồ
  Cơ cấu khối lượng vận chuyển phân theo loại hàng hóa

  Cơ cấu khối lượng vận chuyển phân theo loại hàng hóa

  2. Nhận xét và giải thích

  a. Nhận xét

  - Cơ cấu khối lượng vận chuyển phân theo loại hàng hoá có sự thay đổi, nhưng không lớn.

  - Sự thay đổi diễn ra theo hướng tăng tỉ trọng hàng nội địa và hàng xuất khẩu; giảm tỉ trọng hàng nhập khẩu (dẫn chứng).

  b. Giải thích

  - Do sản xuất trong nước phát triển và chính sách đẩy mạnh xuất khẩu nên tỉ trọng hàng nội địa và hàng xuất khẩu tăng.

  - Tuy vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất nhưng do khối lượng hàng nhập khẩu tăng chậm hơn so với hai loại hàng trên nên tỉ trọng giảm.

  Theo: Đề Thi - Đáp Án Tuyển Sinh ĐH 2010 - Môn Địa Lý
  Đang tải dữ liệu...
   

 2. #12
  Dừa Đậu Trái
  Ngày tham gia
  27/03/2012
  Bài viết
  2,426

  Đề Thi - Đáp Án Tuyển Sinh CĐ 2010 - Môn Địa Lý

  Dựa vào bảng số liệu:

  Diện tích gieo trồng lúa nước ta phân theo vùng
  (Đơn vị: nghìn ha)
  Diện tích gieo trồng lúa nước ta phân theo vùng

  1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô, cơ cấu diện tích gieo trồng lúa của nước ta.

  2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi về quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng lúa của năm 2006 so với năm 1996.

  Đáp Án

  1. Vẽ biểu đồ:

  - Xử lí số liệu :

  Bảng cơ cấu diện tích gieo trồng lúa phân theo vùng ở nước ta
  (Đơn vị %)
  Bảng cơ cấu diện tích gieo trồng lúa phân theo vùng ở nước ta

  - Vẽ :
  Quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng lúa nước ta

  Quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng lúa nước ta

  2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi về quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng lúa của năm 2006 so với năm 1996.

  * Nhận xét

  - Diện tích gieo trồng lúa của năm 2006 tăng so với năm 1996 (dẫn chứng ).

  - Cơ cấu diện tích gieo trồng lúa của năm 2006 có sự thay đổi so với năm 1996. (dẫn chứng).

  - Diễn giải sự thay đổi cơ cấu : tỉ trọng của Đồng bằng sông Cửu Long tăng lên, của các vùng khác giảm xuống (dẫn chứng).

  * Giải thích

  - Diện tích gieo trồng lúa tăng do nước ta thực hiện tăng vụ, mở rộng diện tích đất trồng lúa.

  - Cơ cấu thay đổi do:

  + Tiềm năng đất đai, khí hậu ... khác nhau giữa các vùng.

  + Các nhân tố khác (thay đổi cơ cấu sử dụng đất, cơ cấu nông nghiệp...).

  Theo: Đề Thi - Đáp Án Tuyển Sinh CĐ 2010 - Môn Địa Lý
  Lần sửa cuối bởi 2St, ngày 16-06-2012 lúc 05:35.

 3. #13
  Dừa Đậu Trái
  Ngày tham gia
  27/03/2012
  Bài viết
  2,426

  Đề Thi - Đáp Án Tuyển Sinh ĐH 2011 - Môn Địa Lý

  Cho bảng số liệu:

  Diện tích và năng suất lúa cả năm của nước ta

  Diện tích và năng suất lúa cả năm của nước ta
  (Nguồn: Niên giám thống kê 2009, Nhà xuất bản Thống kê, 2010)

  1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 2000 - 2008.

  2. Nhận xét tình hình sản xuất lúa của nước ta từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.

  Đáp Án:

  1. Vẽ biểu đồ:

  *Yêu cầu:

  - Biểu đồ thích hợp nhất: biểu đồ kết hợp (cột chồng và đường).

  - Vẽ chính xác, đảm bảo khoảng cách năm.

  - Có chú giải và tên biểu đồ.

  Biểu đồ tình hình sản xuất lúc của nước ta
  Biểu đồ tình hình sản xuất lúc của nước ta

  2. Nhận xét tình hình sản xuất lúa của nước ta từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.

  a. Nhận xét:

  - Diện tích lúa cả năm và diện tích lúa mùa đều có xu hướng giảm (266 nghìn ha đối với lúa cả năm và 342 nghìn ha đối với lúa mùa).

  - Năng suất lúa cả năm tăng liên tục (từ 42,4 tạ/ha lên 52,3 tạ/ha).

  b. Giải thích

  - Diện tích lúa có xu hướng giảm chủ yếu là do kết quả của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa (đất nông nghiệp chuyển sang thành đất chuyên dùng, đất ở),...

  - Năng suất lúa cả năm tăng do thâm canh, tăng vụ,...

  Theo: Đề Thi - Đáp Án Tuyển Sinh ĐH 2011 - Môn Địa Lý
  Lần sửa cuối bởi 2St, ngày 16-06-2012 lúc 06:07.

 4. #14
  Dừa Đậu Trái
  Ngày tham gia
  27/03/2012
  Bài viết
  2,426

  Đề Thi - Đáp Án Tuyển Sinh CĐ 2011 - Môn Địa Lý

  Cho bảng số liệu:
  Hiện trạng sử dụng đất tính đến ngày 01/01/2009
  (Đơn vị: nghìn ha)

  Hiện trạng sử dụng đất tính đến ngày 01/01/2009
  (Theo Niên giám thống kê 2009, Nhà xuất bản Thống kê, 2010)

  1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng và đất ở của Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ so với cả nước theo bảng số liệu.

  2. Nêu sự khác nhau về cơ cấu sử dụng đất của hai vùng trên và cho biết vì sao có sự khác nhau đó.

  Đáp Án:

  1. Vẽ biểu đồ:

  a. Xử lý số liệu:
  Tỉ trọng các loại đất của hai vùng so với cả nước
  (Đơn vị: %)

  Tỉ trọng các loại đất của hai vùng so với cả nước

  b. Vẽ:

  + Vẽ biểu đồ cột nhóm, mỗi vùng thành một nhóm gồm 3 cột cho 3 loại đất.

  + Vẽ đúng yêu cầu của biểu đồ cột, có đủ các yếu tố: các cột, tên biểu đồ, chú giải (tên vùng và quy ước biểu hiện tỉ trọng, có thể như trong đáp án hoặc lập bảng chú giải), không bắt buộc ghi tỉ trọng vào các cột. Nếu sử dụng hình thức chú giải như đáp án thì không bắt buộc phải có mũi tên ở trục tỉ trọng.

  Tỉ trọng diện tích một số loại đất của các vùng so với cả nước

  Tỉ trọng diện tích một số loại đất của các vùng so với cả nước

  2. Nêu sự khác nhau về cơ cấu sử dụng đất của hai vùng trên và cho biết vì sao có sự khác nhau đó

  - Nêu sự khác nhau:

  + Tính tỉ trọng của các loại đất trong cơ cấu sử dụng đất của mỗi vùng, kết quả như sau (%):

  Tỉ trọng của các loại đất trong cơ cấu sử dụng đất của mỗi vùng

  + Tỉ trọng đất lâm nghiệp và các loại đất khác của Trung du và miền núi Bắc Bộ cao hơn so với Đồng bằng sông Hồng (dẫn chứng).

  + Tỉ trọng đất nông nghiệp, đất chuyên dùng và đất ở của Đồng bằng sông Hồng cao hơn so với Trung du và miền núi Bắc Bộ (dẫn chứng).

  - Giải thích:

  + Đất nông nghiệp, đất chuyên dùng và đất ở của Đồng bằng sông Hồng chiếm tỉ trọng cao hơn vì đây là vùng mà đồng bằng chiếm phần lớn diện tích, dân số đông, kinh tế - xã hội phát triển hơn.

  + Đất lâm nghiệp và các loại đất khác ở Trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm tỉ trọng cao hơn vì: địa hình miền núi (phần lớn diện tích không thuận lợi cho nông nghiệp), mật độ dân số thấp, kinh tế - xã hội phát triển ở mức thấp hơn.


  Theo: Đề Thi - Đáp Án Tuyển Sinh CĐ 2011 - Môn Địa Lý

 

 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
nhac baroque