A. Phần chung cho hai ban:

I. Lý thuyết:

1. Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều:

- Công thức vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều.

- Công thức đường đi trong chuyển động thẳng biến đổi đều.

- Công thức liên hệ giữa độ dời, vận tốc và gia tốc.

- Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng biến đổi đều.

2. Chuyển động tròn đều:

- Véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn đều. Tốc độ dài

- Chu kỳ và tần số của chuyển động tròn đều.

- Tốc độ góc. Liên hệ giữa tốc độ góc với tốc độ dài.

- Gia tốc trong chuyển động tròn đều: Phương, chiều và độ lớn của gia tốc

3. Các định luật Niu tơn: Phát biểu và viết biểu thức của định luật II và định luật III Niu tơn.

4. Các lực cơ học:

- Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết biểu thức của định luật?

- Phát biểu định luật Húc và viết biểu thức của định luật?

II. Bài tập.

Làm các bài tập về

1. Chuyển động thẳng biến đổi đều: Tính vận tốc, gia tốc, đường đi của chuyển động. Lập phương trình chuyển động.

2. Bài tập về ứng dụng các định luật Niu tơn và các lực cơ học: lực hấp dẫn, lực đàn hồi và lực ma sát.

B. Phần riêng:

I. Phần riêng Phần dành cho ban KHTN:

Các bài tập về chuyển động của vật bị ném, chuyển động của hệ vật, lực hướng tâm.

II. Phần riêng Phần dành cho ban cơ bản:

Các bài tập về chuyển động tròn đều và ứng dụng các lực cơ học.